Duna

A víz íze, illata

Látszódjon a kenyérmorzsa
Merüljünk bele...
Kép

– Nekem csodálatos emlékeim vannak! Boldog, nagyon boldog emlékeim… Utcák zaja… Egy fa emléke… Meg hogy milyen is az, amikor kilépek az erkélyre… Vagy a Duna vizének a szaga télen, amikor a híd alá buknak a sirályok!

Pilinszky János, Rekviem

Egy folyónak is vannak fizikai tulajdonságai: illata, vagy szaga. Ha a bőrünket éri a víz, akkor érezzük annak hőmérsékletét, erejét. Kapcsolatba kerülhetünk vele, vagy a benne fellelhető élőlényekkel, dolgokkal. A folyó más-más részei eltérő atmoszférát árasztanak, s más ez a folyó reggel, vagy este. Az alábbiakban készítettünk néhány installációt, elhelyeztük a szövegeinket egy térbe, hogy megmutassuk, hogyan jeleníthető meg a víz, vagy akár a szöveg, ami a Dunával foglalkozik. 

Videó
Video Url

Valahogy frissebbnek érezte magát, mint hasonló kirándulásai után szokta, arra gondolt, jót tett neki, szinte gyógyhatású volt a Duna vize, amely valóban tisztának volt mondható, legalább is ott, a homokszigetek között. Emlékezett, ahogy először alámerült, pontosan ráismert a Duna vizére, rá a Palicsi-tó, a Tisza és az Adria közötti finom, ám mégis olyannyira lényeges minőségi különbségekre; egyikben a gyermekkora volt benne, a másikban a férfikora, harmadikban a jelene (annál is inkább, mivel a Kis-Palicsot Vértónak hívják), a negyedikben pedig az álmai, avagy talán úgy is mondhatná, utópiája. Ha meggondolom, morfondírozott akkor, legtöbbet, majd fél évszázadot, mégis a Dunában fürödtem, talán ehhez adaptálódott valójában az organizmusom, noha amikor a vizekre terelődött a szó, Gorotva ez idáig mindig csak a Tiszáról és az Adriáról értekezett.

Tolnai Ottó, A pompeji szerelmesek, Csalogány

Meta

Érdemes egy kiállításra úgy gondolni, mint egy aktivitást, cselekvést kiváltó felületre. Ez így van a virtuális tárlat esetében is. Éppen ezért érdemes kiállításunkhoz nekünk is aktivitásokat tervezni. 

A munkafolyamathoz tervezett aktivitások

  • kiállítás
  • múzeumok, könyvtárak, levéltárak
  • előadások, szakkörök
  • színház, film
  • stb.

A kész kiállítás által előhívható cselekvések

  • séta beépítése a kiállításba
  • utazások ajánlása
  • egy kapcsolódó kiállítás meglátogatására való felhívás
  • olyan intézmények, csoportok, szervezetek ajánlása, akik programokat szerveznek a témában

 

Fogalmak, inspirációk

intermedialitás

KIHÍVÁS – HONNAN, MILYEN IRÁNYBÓL? Tessék elforgatni az antennákat. A helyes állásba. (Lászlóffy Aladár: Inter bármi)