Duna

Sok víz lefolyt már...

Látszódjon a kenyérmorzsa
Folyó és idő
Kép

József Attila egy versének elbeszélője a rakodópart alsó fokán ülve szemléli a folyót, az elúszó tárgyakat, s így elmerülve szemlélődésébe, magával ragadja egy gondolat, a "történelem sodra", hogy egy idősíkból végigjátszhassa magában a múltakat és nagy, egyetemes összefüggésekről elmélkedhessen. Hiszen rég tudjuk azt is, hogy nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba, a víz rohan, állandó zúdulása és mozgása pedig mindig emlékeztet bennünket a jelenvaló megállíthatatlanságára.

Kép

Együtt ültünk a Centrál kávéház asztalánál – az egész magyar irodalom ott tanyázott – mi több, meg is látogattuk a Belgrád rakparti lakásán. Mi is ott laktunk ugyanis, a rakparton, néhány háznyira tőle, és a nem nagyon biztonságos körülmények közt mégis csak át-átóvakodtunk hozzá egy-egy esti órában. Szép volt az. Szépek voltak a Belgrád rakparti esték, Csé mérhetetlen sok könyve, könyvespolca alatt, már égett a villany, már nem kellett besötétíteni, és odalent folyt a Duna, az Ister, s mintha mi sem történt volna. Csak a hidak romjai, a tört pillérek jelezték, hogy a második világháború után vagyunk. És persze jelezte mindaz, amit akkor írtunk. Cs. háborús naplóját rakta össze, és írta – írtuk – a nekrológokat. Fel is olvastunk egymásnak olykor hármasban egy-egy prózarészletet, egy-egy verset. Hittünk a békében, hittünk a magyar kultúrában.

Nemes Nagy Ágnes, Csé

Meta

A Tied a gyűjtemény felületének struktúrája az internet nyújtotta hálózat-szerű kapcsolatokhoz alkalmazkodik, így célja nem egy három dimenziós tárlat-archiválás, avagy annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy egy-egy műtárgyat hihetetlenül részletgazdag nagyításban szemre lehessen vételezni. Sokkal inkább arra törekszik, hogy támogassa az egyéni / csoportos interpretációk webes kapcsolati rendszerű megjeleníthetőségét, al- és főtémák összefüggéseinek láthatóvá tételét.

A felület így lehetőséget biztosít, a pedagógiai szándék, illetve téma függvényében, hogy a szerkesztő csoport különböző szempontok, "vezérfonal" szerint rendezze a tárlat tartalmát.

A kronologikus felépítés, az életrajz / művek felosztás mellett, a Duna tárlathoz hasonlóan, lehetőség nyílik egy-egy hívószó, tematika köré rendelni tartalmakat, akár asszociatív módon is.

Fogalmak, inspirációk

szerkezet

Karinthy idejekorán kiagyalta, hogy mit fog majd felérni ésszel egy strukturalista a versekből:

Micsinál a kicsoda a micsodán,

Meddig micsinál a micsodája?

Mekkora a kicsoda, de mekkorább

A micsodája?

A többi csak afféle potomság, mint az, hogy juhász, szamár, láb, boldogtalanság, holttest, elkeseredés…

Kit érdekel? (Hubay Miklós: Struktúra)